نام قدیم اهواز چیست

اسفند ۹, ۱۳۹۵
هورمون کشاورزی

هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | فروش هورمون اکسین | کشاورزی

هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | کشاورزی | ریشه زایی  برای ریشه دار کردن قلمه ها، افزایش جوانه زنی و رشد گیاه استفاده می شود. […]