قیمت هورمون های گیاهی

فروردین ۳, ۱۳۹۶
هورمون کشاورزی

هورمون جیبرلین | خرید هورمون جیبرلین | GA3 | بهترین نوع هورمون

 هورمون جیبرلین | خرید هورمون جیبرلین | GA3 | بهترین نوع هورمون   ۱- طویل شدن سلولها: جیبرلین‌ها همانند اکسین در طویل شدن اندامهای گیاهی نقش […]
اسفند ۹, ۱۳۹۵
هورمون کشاورزی

هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | فروش هورمون اکسین | کشاورزی

هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | کشاورزی | ریشه زایی  برای ریشه دار کردن قلمه ها، افزایش جوانه زنی و رشد گیاه استفاده می شود. […]