جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات

فروردین ۳, ۱۳۹۶
هورمون کشاورزی

ضد یخ درختان | جلوگیری از سرما زدگی | تاخیر گل دهی درختان

ضد یخ درختان |روشهای جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه شرکت نوین کشت پیشرو در کشاورزی نوین به تاخیر انداختن زمان گلدهی در درختان زرد آلو در […]