انواع پودر های فیلتر شده و سرند شده BSP 

حتی اگر هم فرض کنید که روغن خراطین اصل هم به شما فروخته اند باز هم دچار مشکل و ناراحتی های پوستی خواهید شد !!!!!

چرا که در ابتدا کرم خاکی را بدون شستشو و روده شویی در محیط کاملا غیر بهداشتی و زیر نور آفتاب خشک میکنند و با همان محتوای غیر بهداشتی که در روده های کرم خاکی باقی مانده، آسیاب و پودر میکنند و در پایان با روغن کنجد یا روغن زیتون ترکیب میکنند که بخش کمی از آن را پودر کرم تشکیل میدهد .

پیشنهاد ما به شما

استفاده از پودر های BSP که کاملا فیلتر شده و روده شویی شده اند و همچنین خودتان در منزل و کاملا بهداشتی میتوانید روغن گیری کنید.