هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | فروش هورمون اکسین | کشاورزی

وکیوم سینه و بزرگ کردن سینه با روش تضمینی
دی ۱۹, ۱۳۹۵
هورمون کشاورزی
هورمون جیبرلین | خرید هورمون جیبرلین | GA3 | بهترین نوع هورمون
فروردین ۳, ۱۳۹۶
Show all

هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | فروش هورمون اکسین | کشاورزی

هورمون کشاورزی

هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | کشاورزی | ریشه زایی

 برای ریشه دار کردن قلمه ها، افزایش جوانه زنی و رشد گیاه استفاده می شود. اکسین یک محرک طبیعی برای رشد گیاه می باشد. هورمون اکسین سبب گلدهی بیشتر و ماندگاری گل و در نتیجه گرده افشانی موثرتر در گیاهان  می شود که بدین ترتیب باردهی و گلدهی افزایش می یابد. همچنین می توانید برای پرایمینگ (بذرمال) جهت جوانه زنی بیشتر بذرها استفاده کنید.

ایندول استیک اسید , برخی از مزایای استفاده از اکسین:

 

  • افزایش طول ساقه و رشد گیاه
  • افزایش سرعت جوانه زنی و پیش رسی در گباهان
  • بزرگ شدن برگ ها و افزایش فتوسنتز
  • ریشه دار شدن قلمه ها با سرعت بیشتر و موفقیت در تکثیر
  • افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده
  • شادابی و طراوت گل ها و گیاهان آپارتمانی

 


اکسین ها , فروش هورمون اکسینطرز تهیه هورمون اکسیناکسین نام قدیم اهوازمعنی اکسیناکسین چیستهورمون های گیاهی (اکسین )Auxin هورمون اکسین+pdfهورمون آبسیزیک اسیدهورمون اکسینخرید هورمون اکسین , هورمون ریشه زایی اکسین ,

هورمون اکسین


فروش هورمون اکسینطرز تهیه هورمون اکسینمعنی اکسیناکسین اهوازاکسین نام قدیم اهوازهورمون های گیاهی (اکسین )هورمون آبسیزیک اسیدهورمون اکسین+pdfقیمت هورمون های گیاهیهورمون جیبرلینفروش قرص جیبرلینقطره اکسینروش ساخت هورمون ریشه زاییفروش اسید جیبرلیکهورمون سیتوکینینفروش هورمون های رشد گیاهیقیمت هورمون ریشه زاییانواع هورمون ریشه زاییترکیبات هورمون ریشه زاییخرید هورمون اکسینهورمون ریشه زایی اکسینهورمون ریشه زایی مایعهورمون رشد گیاهانبهترین هورمون ریشه زاییاکسین اهوازهورمون اکسینگروه اکسیناکسین آملآموزشگاه زبان اکسینباشگاه اکسینموسسه اکسیننقشه اهوازجاهای دیدنی اهوازکیانپارس اهوازاهواز قدیمجمعیت اهواز در سال ۹۴نام قدیم اهواز چیستخصوصیات اخلاقی مردم اهوازنام اهواز قدیمقیمت هورمون اکسینطرز تهیه هورمون اکسینهورمون سیتوکینینهورمون جیبرلینهورمون گیاهی اکسینهورمون آبسیزیک اسیدانواع هورمون های گیاهیفروش هورمونهای گیاهی, هورمون اکسینهورمون جیبرلینهورمون های گیاهی,, ساخت هورمون ریشه زایی در منزلفروش هورمونهای گیاهیAuxin هورمون سیتوکینینقیمت هورمون اکسینهورمون های گیاهی pdfهورمون گیاهی اکسینانواع هورمون های گیاهیتنظیم کننده های رشد گیاهی+pdfهورمون های گیاهی pdfهورمون های گیاهی pptمقاله هورمون های گیاهیهورمون رشد گیاهان آپارتمانیفروش هورمونهای گیاهیفروش هورمون اکسینطرز تهیه هورمون اکسینهورمون سیتوکینینهورمون آبسیزیک اسیدهورمون های گیاهی (اکسین )اکسین ارشدفروش هورمونهای گیاهیهورمون اکسین+pdf